Landet hvor HYDREMA 707G dumperen føler sig hjemme

16. oktober 2020

”For at skrive historien om denne specielle byggeplads måtte jeg krydse Vadehavet med mine kolleger fra Danmark, hvor vi ankom til en usædvanlig ø, nemlig på Hallig Langeness,” forklarer den tyske salgschef Martin Werthenbach fra Hydrema.

Langeneß kommune er ved at opføre et lokalt forsyningscenter på værften Treuberg for at forsyne beboere og feriegæster med bl.a. daglige fornødenheder, et apotek, permanente boliger og plads til opmagasinering af byggematerialer. Planen er, at værften Treuberg skal blive det fremtidige centrum for beboerne på Langeneß.

Forstærkede høje som beskyttelse mod højvande
Området Halligen er små, flade forhøjninger langs den danske og tyske nordsøkyst, som ikke har nogen diger til at beskytte imod oversvømmelser. I stedet opføres bygningerne på menneskeskabte jordhøje, såkaldte værfter, for at beskytte sig imod oversvømmelser og stormflod. Ca. tyve gange om året må beboerne redde sig selv og husdyrene op på tør grund på disse værfter, da havet oversvømmer alt andet.

Hallig Langeneß er den største Hallig ud for Slesvig-Holstens Nordsøkyst. På grund af den generelle stigning i havvandstanden er værfterne ikke tilstrækkeligt beskyttet mod oversvømmelse på lang sigt. 
Af denne grund vedtog Slesvig Holstens statsregering i 2016 et program til styrkelse og udvikling af værfterne på Halligen. Værften Treuberg er det første projekt på Hallig Langeneß indenfor dette program. Som en del af forstærkningen mod oversvømmelse vil værften blive re-designet og bygget som et stort plateau flere meter over det omkringliggende græs og marskland. Den eksisterende bygning er blevet revet ned, og de nye bygninger vil blive bygget oven på det nyoprettede plateau. Forstærkningen af Terp Treuberg fungerer som et pilotprojekt, for at få indblik i, hvordan man kan leve og bo på Halligen i fremtiden.

Kørevejen op til basen af værft-forstærkningen er mudret, men det er ikke noget problem for Hydrema 707G at passere stigningen. 

Tre små hjælpere
Tre Hydrema 707G dumpere bruges af det firma, der udfører jordarbejdet. Der er brug for meget sand, som bringes til Langeness med skib, bliver læsset af på kajen, og derefter køres sandet til værften med Hydrema-dumperne. Plateauets kerne består af dette sand, som bliver dækket af et tykt lerlag for optimal beskyttelse mod oversvømmelse. Slutteligt sås der græs, så plateauet over tid vil have et grønt græsdække.

707G viser sig at være den ideelle maskine til dette job, fordi dens samlede vægt er meget lav, og dens bredde er ideel til de smalle veje. Strækningen sandet skal flyttes er cirka 3 km, og ruten mellem kajen og værften, såvel som de meget bløde jordforhold var meget afgørende for valget af 707 til opgaven. Dumperne kører frem og tilbage som flittige myrer mellem kajen og værften, hvor de til sidst skal køre op over værftens høje kant og ind i værftens base. Den våde og ekstremt bløde jord er næsten umulig for hjulkøretøjer at køre i, men ikke for 707-dumperen.

Her kommer de - tre Hydrema dumpere 707G langs de smalle veje på Langeneß, på vej efter mere sand.

Sandet til kernen i værft-konstruktionen transporteres til Langeneß med skib. Sandet skal flyttes hurtigt, fordi lagerområdet på den lille kaj er begrænset, og det næste skib er på vej.

Føreren der sidder på dumperen hele dagen er begunstiget på mange måder: den rummelige komfortkabine, det kraftige firehjulstræk med automatisk differentialespærre og det automatiske stop/start af motoren, der fungerer som i en bil, er blandt grundene til at valget faldt på Hydrema 707G.

Den automatiske sænkning af ladet er også en stor fordel, fordi returbevægelsen er flydende. Føreren kan dermed koncentrere sig fuldt ud om at køre maskinen, da "auto-body-return"-funktionen sikrer, at ladet nemt vender tilbage til sin startposition efter man har tippet læsset af, ved blot et enkelt tryk på en knap.

Design der gør en forskel
Salgschefen forklarer om maskindesignet: ”På sidste BAUMA i München fremviste Hydrema sit svar på det kritiske design af mindre byggepladsdumpere, hvor ladet ofte er placeret foran maskinføreren, og som er blevet forbudt fra flere byggepladser pga. adskillige dødsulykker. Mens mange producenter har bevaret førerens høje siddeplads og dermed det høje tyngdepunkt samt forsøgt at forbedre synligheden gennem en roterende førerplatform, har vores ingeniører bygget en lille dumper, der ligesom de større dumpere, er udstyret med et komplet førersæde og et komfortabelt førerhus. Talrige funktioner såsom motorens stop / start-funktion og det automatiske "auto-body-return, men især den lave indgang og det lave tyngdepunkt på denne ekstremt kraftige maskine (op til 122 hk) vil kun overbevise maskinførerne yderligere. 707 er en dumper, der bevæger materialet sikkert, effektivt og hurtigt over længere afstande. Det er ikke en dumper, der skal køre materialet 5 meter længere væk på en lille byggeplads, men viser sin uovertrufne dominans netop når større afstande skal køres på smalle veje og i blødt terræn. Derfor er denne byggeplads på Langeneß som skabt for 707“.

Hurtig og effektiv aflæsning i værften.

icon-pin Find os
icon-request Anmod
icon-contact Kontakt
Anmod om
at blive kontaktet
icon-arrow-down

Har du et spørgsmål om vores maskiner eller service ? Eller vil du gerne kontaktes af din lokale sælger? Udfyld venligst formularen.

Hovednummer +45 9837 1333

info.dk@hydrema.com Gl. Kirkevej 16
9530 Støvring

Center Nord (Støvring)
Juelstrupparken 4, 9530 Støvring
+45 9837 2600

Center Syd (Kolding)
Hylkedalvej 46, 6000 Kolding
+45 7483 2424

Center Øst (Ringsted)
Kærup Parkvej 15, 4100 Ringsted
+45 4649 7575

Center Bornholm (Åkirkeby)
Brovangen 5, 3720 Åkirkeby
+45 5697 0027